VERGADER AGENDA

simple site builder
VergaderAGENDA

De dorpsraad vergadert een aantal keer per jaar hier vindt u de datums en de locatie van de vergaderingen. Alle vergaderingen kunnen worden bijgewoond door publiek. Wanner u inspraak wilt of een punt ter discussie wil brengen gelieve van te voren een berichtje te laten aan onze secretaris dit voor de opmaak van de agenda. De agenda van de dorpsraad verschijnt ook hier zodra deze bekend is. Zoals eerder al bekend gemaakt worden verslagen niet meer online op het web geplaats i.v.m. privacy. Indien u de verslagen als bewoner van Graauw , Zandberg en Paal wil ontvangen kunt u dit kenbaar maken. Wij zorgen ervoor dat u deze dan ontvangt per mail of post. Eenmaal per jaar organiseren wij onze jaarvergadering met burgemeester en wethouders van Hulst. Deze vindt plaats in November en hiervoor wordt ieder uitgenodigd d.m.v. een flyer


Dinsdag 20 november 2018  19:30u gemeenschapshuis ( jaarvergadering )


De vergaderagenda voor het jaar 2019 wordt begin december 2018 bekend.


Adres

Dorpsstraat 46
4569 AK Graauw

Contacten

Email:
secdorpsraadgraauw@gmail.com

Links

Website bouwer